Προστασία των
ιχθυοαποθεμάτων
ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διοίκηση και εργαζόμενοι, θεωρούμε χρέος μας την ανταποδοτικότητα
και συμβάλουμε σε μεθόδους που διαφυλάσσουν
τη βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος σε βάθος χρόνου

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
 • • ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ
 • • ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
 • ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ
 • ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΨΑΡΙΑ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Member of the amphori, the leading global business association for open and sustainable trade.

Η ΚΟΝΒΑ έχοντας ως πρωταρχικό της μέλημα
τον σεβασμό στον άνθρωπο και στους εργαζόμενούς της, εφαρμόζει
τον Κώδικα Δεοντολογίας BSCI (Business Social Compliance Initiative),
κατά τον οποίο δίνεται προτεραιότητα στη συνεχή βελτίωση
των συνθηκών εργασίας.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΝΑ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ BSCI

 1. Το δικαίωμα της ελευθερίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων
 2. Δίκαιη αμοιβή των εργαζομένων
 3. Διασφάλιση υγιούς & ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας με εξάλειψη του κινδύνου εργασίας
 4. Ίσες ευκαιρίες χωρίς διακρίσεις των εργαζομένων
 5. Αξιοπρεπές ωράριο εργασίας
 6. Δεν προσλαμβάνονται άτομα κάτω του ελαχίστου νομοθετικού ορίου ηλικίας
 7. Σχέση εργαζομένων με τεκμηριωμένες συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με το νόμο
 8. Δεν εμπλέκεται σε καμία μορφή καταναγκαστικής εργασίας
 9. Ειδική προστασία στους νέους εργαζόμενους
 10. Λαμβάνει όλα τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος
 11. Καμία πράξη διαφθοράς, εκβιασμού, δωροδοκίας δεν είναι ανεκτή
 1. Το δικαίωμα της ελευθερίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων
 2. Δίκαιη αμοιβή των εργαζομένων
 3. Διασφάλιση υγιούς & ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας με εξάλειψη του κινδύνου εργασίας
 4. Ίσες ευκαιρίες χωρίς διακρίσεις των εργαζομένων
 5. Αξιοπρεπές ωράριο εργασίας
 6. Δεν προσλαμβάνονται άτομα κάτω του ελαχίστου νομοθετικού ορίου ηλικίας
 7. Σχέση εργαζομένων με τεκμηριωμένες συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με το νόμο
 8. Δεν εμπλέκεται σε καμία μορφή καταναγκαστικής εργασίας
 9. Ειδική προστασία στους νέους εργαζόμενους
 10. Λαμβάνει όλα τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος
 11. Καμία πράξη διαφθοράς, εκβιασμού, δωροδοκίας δεν είναι ανεκτή

Για την καλύτερη προσέγγιση
του κώδικα δεοντολογίας, η επιχείρηση έχει αναπτύξει:

Διαδικασίες ενημέρωσης των εργαζομένων
για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών

Σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των υπαλλήλων και της διοίκησης
για οποιοδήποτε θέμα (παράπονο-πρόταση)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ.
Όλοι οι προμηθευτές μας και συνεργάτες μας είναι υποχρεωμένοι
με τη σειρά τους να τηρούν τις βασικές αυτές αρχές και αξίες προς
το εσωτερικό τους περιβάλλον και να εναρμονίζονται με
τις βασικές αυτές αρχές.

ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΨΑΡΙΑ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ