Προστασία
του θαλάσσιου
πληθυσμού
ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διοίκηση και εργαζόμενοι, θεωρούμε χρέος μας την ανταποδοτικότητα
και συμβάλουμε σε μεθόδους που διαφυλάσσουν
τη βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος σε βάθος χρόνου

ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΨΑΡΙΑ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΨΑΡΙΑ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
  • • ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ
  • • ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
  • ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ
  • ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ